Üye Girişi

Devlet Memurları Kanunun Son Hali (11/10/2011)
Devlet Memurları Kanunun Son Hali (11/10/2011)
İndir

Devlet Memurları Kanunu üzerinde bir sürü değişiklik yapılıyor ve çoğumuz haberdar değiliz.

Aslında 657'yi sil baştan yapmak gerekiyor. Fakat, Anayasa değişikliği gibi çok önemli değişikliklerden DMK.'ya sıra gelmiyor. Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile yama yapılmaya çalışılıyor.

DMK'da çok şey değişti fakat çoğumuz ne değişti bilmiyoruz.

Örneğin, eskiden eşinin annesi, eşinin babası veya eşinin kardeşi vefat eden personel izin kullanamıyordu. Yıllık izin kullandırılıyordu. Yada başka bir ara çözüm sağlanıyordu. Ama DMK'da yapılan son değişiklikler ile bu gibi durumlarda, memura 7 gün izin hakkı  getirildi.

 


...

Madde 104- (Değişik madde: 13/02/2011-6111 S.K 106. mad.)

A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

...


Bu ve buna benzer bir sürü değişiklik mevcut. 

Bir devlet memuru olarak bu bilgilerden yoksun kalmayım diyorsanız, buyrun son halini indirin.

2,382 defa okundu. 01/11/2012 12:37
Eşi ve benzeri olmayan proğramınız sayesinde maaşlarımızdaki bazı ufak hataları düzeltme şahsı bulduk teşekkürler.. zekeriya gümüşkaya 02/11/2012 15:44
Yaptığınız haberler bizler için çok önemli bilgiler içermekte bu yüzden şahsım adına çok teşekkür ederim.. zekeriya gümüşkaya 02/11/2012 15:42
Yorum yapabilmek için, sol üst köşeden üye girişi yapınız. Eğer üyemiz değilseniz buraya tıklayarak üye olabilirsiniz.
LG_tv 160 Image Banner